Przejdź do treści

Niesamowite fakty o Izraelskiej Służbie Bezpieczeństwa „Szin-Bet”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Jednostka SZIN-BET, znana także jako SZABAK, jest izraelską agencją wywiadowczą odpowiedzialną za kontrwywiad i bezpieczeństwo wewnętrzne. Nazwa „Szin-Bet” to skrót od (שב”כ), czyli Szerut Bitachon Klali (שירות ביטחון כללי), co można przetłumaczyć jako „Służba Bezpieczeństwa Ogólnego”. Jej siedziba znajduje się w Rammat Awiwie, na północ od parku ha-Jarkon.

Szabak odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa Państwa. Ta specjalistyczna jednostka została założona w 1949 roku, zaraz po proklamowaniu niepodległości Izraela. Jej głównym celem było monitorowanie i zapobieganie działalności terrorystycznej oraz innych wewnętrznych zagrożeń. Jednostka Szin-Bet znana jest ze swojej ukrytej działalności, w małym stopniu dopuszczonej do wiedzy publicznej. Jej operacje i działania są często utrzymywane w tajemnicy ze względu na charakter kontrwywiadowczy i bezpieczeństwo państwowe.

Jej zadania obejmują:

Kontrwywiad i rozpoznanie: Jednostka monitoruje i śledzi potencjalne zagrożenia, w tym osoby, grupy i organizacje, które mogą dążyć do przemocy lub innych form destabilizacji w kraju. Szabak działa również na rzecz wykrywania agentów obcych służb wywiadowczych.

Przeciwdziałanie terroryzmowi: jest odpowiedzialna za zapobieganie atakom terrorystycznym oraz neutralizowanie planów i działań terrorystów. Zapobieganie terroryzmowi samobójczemu jest jednym z kluczowych zadań jednostki Szin-Bet.

Zapobieganie szpiegostwu: Szabak działa na rzecz ochrony izraelskich tajemnic państwowych i technologii poprzez wykrywanie i neutralizowanie potencjalnych działań szpiegowskich.

Bezpieczeństwo lotnictwa: Jednostka działa w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego oraz ochrony pasażerów przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Monitorowanie ekstremizmu: Szabak śledzi działania i poglądy ekstremistów oraz podejmuje działania w celu przeciwdziałania szerzeniu nienawiści i zagrożeń w społeczeństwie.

Ciekawostki na temat jednostki Szin-Bet:

Śledzenie online: Jednostka Szin-Bet śledzi również działalność ekstremistyczną i propagandową w Internecie. Współczesne narzędzia komunikacji cyfrowej stały się istotnym obszarem monitorowania w kontekście przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym.

Rekrutacja: Jednostka Szin-Bet rekrutuje pracowników, którzy przechodzą rygorystyczny proces selekcji i szkolenia. *Więcej na temat procesu rekrutacji do tajnych służb bezpieczeństwa, napiszemy wam w kolejnym artykule!

Pomoc w trudnych sytuacjach: Jednostka Szin-Bet angażuje się również w pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak negocjacje w przypadku porwań lub innego rodzaju zagrożeń. Jej ekspertyza w zakresie negocjacji może pomóc w rozwiązaniu sytuacji kryzysowych.

Zainspirowała „Faudę”, popularny izraelski serial telewizyjny, (fauda w języku arabskim oznacza „chaos”). Fabuła inspirowana jest autentycznymi operacjami i działaniami agencji Szabak. Choć jako całość jest to dzieło fikcyjne, wiele elementów opiera się na rzeczywistych wydarzeniach i wywiadzie wojskowym w regionie.

Podwójna identyfikacja: Agenci Szabak często pracują pod fałszywą tożsamością, co jest powszechną praktyką w wywiadzie i kontrwywiadzie. Pozwala to na infiltrację i zbieranie informacji bez wywoływania podejrzeń.

Rozwinięta technologia: Jednostka Szin-Bet korzysta z najnowszych technologii i narzędzi w celu przewidywania potencjalnego zagrożenia takie jak Analiza Wzorców Zachowań: Przy użyciu rozbudowanych algorytmów analizy danych, Szin-Bet jest w stanie wykrywać podejrzane wzorce zachowań, lub Technologia Przewidywania Zagrożeń: technika przewidywania zagrożeń, opartych na analizie danych historycznych oraz modelach matematycznych.

Podwójne operacje: Agenci Szabak mogą być zaangażowani w podwójne operacje, gdzie prowadzą działania, które mają zmylić potencjalnych wrogów lub zdezorientować osoby próbujące przenikać do agencji.

Ludzkie zasoby: Jednostka Szabak posiada wiele utalentowanych ekspertów, w tym lingwistów, psychologów i analityków, którzy pomagają w analizie i interpretacji informacji.

Podobieństwo do FBI: Szabak jest czasem porównywany do Federalnego Biura Śledczego (FBI) w Stanach Zjednoczonych ze względu na swoją rolę w przeciwdziałaniu terroryzmowi i przestępczości zorganizowanej.

Są również sytuacje, z których Szabak nie ma się czym szczycić np:

W maju 1987 r. Sąd Najwyższy orzekł, że Szabak stosował nielegalne metody przesłuchiwania. Funkcjonariusze zostali oskarżeni o złożenie fałszywych zeznań w sprawie porucznika Sił Obronnych Izraela, oskarżonego o szpiegostwo. Komisja specjalna zwołana w celu zbadania metod działalności Szin Bet w 1987 r. stwierdziła, że wielokrotnie funkcjonariusze Służb Bezpieczeństwa Ogólnego składali fałszywe oświadczenia sądowe dotyczące metod przesłuchań i traktowania więźniów.

Mimo różnych niepowodzeń i kontrowersji związanych z zachowaniem podczas przesłuchań więźniów, a także dotyczących braku ochrony prywatności swoich obywateli, jednostka Szin-Bet, stanowi bardzo ważny element systemu bezpieczeństwa Izraela. Jej rola w zapobieganiu terroryzmowi, przeciwdziałaniu ekstremizmowi i ochronie społeczeństwa jest nieoceniona dla stabilności kraju. Ręka w rękę wraz z Mosadem oraz Amanem, Szabak odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa w Państwie Izrael.