Przejdź do treści

Hebraizmy w języku polskim

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Język to złożony organizm, który ciągle ewoluuje i dostosowuje się do różnorodnych wpływów kulturowych i historycznych. Polski, jako język z bogatą historią, nie jest wyjątkiem i z pewnością odzwierciedla wpływy innych kultur, w tym kultury żydowskiej. Jeden z widocznych efektów to obecność hebraizmów w języku polskim.

Hebraizmy – co to takiego?

Hebraizmy to słowa, zwroty lub wyrażenia, które pochodzą z języka hebrajskiego i zostały włączone do innych języków, w tym również polskiego. Często związane są z kulturą i religią żydowską, która była mocno obecna w naszym kraju.

Kultura, tradycja czy religia żydowska mają długą historię na ziemiach polskich i sięgającą wielu wieków wstecz. Wpływ społeczności żydowskiej na polskie życie i język był szczególnie silny w miastach i ośrodkach miejskich. To właśnie stamtąd wiele hebraizmów znalazło swoją drogę do języka polskiego.

Przykłady hebraizmów w języku polskim:

Amen: Słowo to pochodzi bezpośrednio z języka hebrajskiego ale używane jest w wielu językach i religiach, w tym w judaizmie i chrześcijaństwie. Oznacza zgodę lub potwierdzenie modlitwy lub błogosławieństwa.

Halleluja {hallelu – Ja}: Wyraz oznaczający „chwalmy Pana” lub „niech będzie chwalony Pan”, używany głównie w kontekście religijnym ale zdarza się być również używany jako wyraz radości i celebracji.

Szalom: Hebrajskie słowo oznaczające „pokój”. W języku polskim również coraz częściej używane jest w kontekście pokoju wewnętrznego jak i zewnętrznego.

Golem: W folklorze żydowskim, to stworzony przez człowieka potwór lub istota ożywiona za pomocą magii lub zaklęć. Termin ten jest używany również w szerszym sensie, by opisać coś ogromnego i niezdarnego.

Kabała: Wywodząca się z hebrajskiego kabala, dziedzina wiedzy związana z mistycyzmem żydowskim, szczególnie związana z interpretacją tajemnych znaczeń Tory.

Chanuka: Odnosi się do żydowskiego święta upamiętniającego cud, który miał miejsce w Świątyni Jerozolimskiej.

Menora: 7 – ramienny świecznik, który odgrywa ważną rolę w kulturze żydowskiej.

Bar micwa i Bat micwa: Odnoszą się odpowiednio do uroczystości dla 13-letnich chłopców i dziewcząt, symbolizujących osiągnięcie dojrzałości religijnej w społeczności żydowskiej.

Rabin: Oznacza nauczyciela czy też duchowego przewodnika w judaizmie. Słowo to wywodzi się bezpośrednio z języka hebrajskiego (raw – wielki, nauczyciel).

Hebraizmy są stosunkowo rzadkie w języku polskim w porównaniu z innymi wpływami językowymi. W większości przypadków używane są w kontekstach religijnych, lub związanych z kulturą i tradycją żydowską. Często jednak zdarza nam się zapomnieć, że słowo tak powszechne jak amen czy alleluja pochodzi właśnie z języka hebrajskiego. Choć jest ich stosunkowo niewiele, stanowią fascynujący przykład wpływu kultury i religii na słownictwo. Przejawiają wielowiekową obecność społeczności żydowskiej na ziemiach polskich oraz wpływ judaizmu na kulturę Polski.